A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Борзнянська міська лікарня" Борзнянської міської ради

Аналіз роботи служб та структурних підрозділів КНП "Борзнянська МЛ" БМР за 2021 рік та завдання на 2022 рік

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога

 

Прийом хворих лікарями в поліклінічному відділенні здійснювався у звітному році за 13-ма спеціальностями – 17 лікарів.

За 2020 рік зроблено відвідувань до лікарів поліклініки, включно з профілактичними – 38492, кількість відвідувань лікарями хворих вдома – 22, а кількість відвідувань до лікарів на 1 зайняту посаду лікаря в поліклініці 3209.

В поліклінічному відділенні функціонує денний стаціонар на 3 ліжка, де проліковано за звітний період 209 пацієнтів.

Профілактичними флюорографічними обстеженнями з метою виявлення туберкульозу охоплено 5432 особи, показник на 1000 населення становить 210,6.

На кінець звітного року на диспансерному обліку в ЦРЛ перебуває 47 ВІЛ-інфікованих осіб, вперше виявлено 5 осіб.

За даними сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції за 2020 рік обстежено 939 осіб, виявлено 7 позитивних результатів, осіб із групи ризику обстежено 480 або 51,1% від усіх обстежених.

Вперше захворіло на злоякісні новоутворення 99 осіб, із них 14 або 14,1%  виявлено при профілактичних оглядах. Показники онкозанедбаності та дорічної летальності  залишаються високими і становлять відповідно 31,3% та 35,1%

Епідемічна ситуація по туберкульозу в районі залишається нестабільною. Вперше виявлено 7 випадків активного туберкульозу (всі форми), в т.ч. 2 випадки позалегеневі у дітей. При профілактичних оглядах виявлено 2 випадки активного туберкульозу або 40,0%.

В поліклінічному відділенні в 2020 році було проведено 1282 оперативні втручання, оперовано 739 хворих.

 

 

Стаціонарна допомога

 

В КНП „Борзнянська ЦРЛ“ функціонує стаціонар на 120 ліжок,  працює 4 спеціалізовані  відділення – терапевтичне, хірургічне, педіатричне, інфекційне за такими профілями: терапевтичні – 40 ліжок, неврологічні – 20 ліжок, хірургічні – 15 ліжок, травматологічні – 5 ліжок, гінекологічні – 8 ліжок, патології вагітності – 2 ліжка, педіатричні – 15 ліжок, інфекційні – 15 ліжок. Крім того, функціонує відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 6 ліжок.

В 2020р. ліжковий фонд закладу скоротився на 30 ліжок. Станом на 01.01.2021р. показник забезпеченості ліжками на 10 тис. населення складає 40,9.

З 01.05.2020 року проведено обʼєднання профільних відділень за діагностично-спорідненими групами, а саме: обʼєднання відділень хірургічного профілю (хірургічного та гінекологічного) та терапевтичного профілю (терапевтичного та неврологічного).

 

Основні результативні показники діяльності стаціонарної медичної допомоги КНП „Борзнянська ЦРЛ“  наведено в таблиці нижче.

 

Назва  показника

2019

2020

1.

Проліковано хворих, (осіб)

4728

3174

 

в т.ч.

 

 

 

виписано хворих, (осіб)

4630

3078

 

померло, (осіб)

98

96

2.

Кількість днів роботи ліжка, (днів)

293,5

236,2

3.

Обіг ліжка, (днів)

29,7

23,8

4.

Середній термін перебування хворого на ліжку, (днів)

9,9

9,9

5.

Летальність

2,0

3,0

 

Госпітальна захворюваність на 100 тис. населення становить: 2020р. – 14054,6. В структурі госпітальної захворюваності  серед дорослих за класами хвороб І місце посідають хвороби системи кровообігу – 33%, ІІ місце – хвороби органів дихання – 20,7%, ІІІ місце хвороби сечостатевої системи – 8,8%, ІV місце – хвороби органів травлення – 7,9%, а серед госпіталізованих дітей на І місці – хвороби органів дихання – 60,5%, ІІ місці – хвороби органів травлення – 11,1%, на ІІІ місці – хвороби сечостатевої системи – 6,9%.

В 2020 році з початку періоду карантину, спричиненого коронавірусною інфекцією в стаціонарі ЦРЛ померло 32 пацієнти із підтвердженою коронавірусною хворобою COVID-19, в т.ч. 25 мешканців Борзнянського району. Із 32 осіб померлих в стаціонарі безпосередньо від ускладнень спричинених COVID-19 (вірусна пневмонія) померло 25 пацієнтів, госпітальна летальність від вірусної пневмонії, спричиненої SARS – 9,9%, 7 пацієнтів померли від хронічних хвороб, а COVID-19 супутнє захворювання, яке обтяжило перебіг хронічних захворювань.

Кількість хворих, які вибули (в т.ч. померлі) із стаціонару з пневмонією з підтвердженим діагнозом COVID-19 – 252. Разом в стаціонарі в 2020р. проліковано 293 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19.

У  стаціонарі проведено 251 оперативних втручань, в т.ч. без абортів – 181, оперативна активність – 36,5%, в т.ч. без абортів та вакуум-аспірацій – 18,3%. В структурі оперативних втручань на I місці операції на жіночих статевих органах – 43,4%, на II місці – акушерські операції – 27,8%, на III місці – операції на органах травлення та черевній порожнині – 15,5%, на IV місці – операції на шкірі та підшкірній клітковині – 6,8%.  Відсоток ургентних операцій складає – 56,6%.

В стаціонарі ЦРЛ проліковано 24 хворих з інфарктом міокарду та 31 з інсультами, із них 28 – інфаркт мозку. Госпітальна летальність від інфарктів становить 8,3%, від інсультів – 9,7%.

 

Стан фінансового забезпечення закладу

 

КНП „Борзнянська ЦРЛ“ уклала договори з НСЗУ по наданню медичної допомоги населенню за програмою медичних гарантій з 01 квітня по 31 грудня 2020р. за наступними пакетами:

Договір № 0620-Е420-Р000/2

1) Хірургічні операції дорослим та дітям

у стаціонарних умовах                                             на суму 1553965,03грн.,

в т.ч. у вигляді глобальної ставки                                         1450367,35грн.

2) Стаціонарна допомога дорослим та дітям

без проведення хірургічних операцій                     на суму 12013873,51грн.,

в т.ч. у вигляді глобальної ставки                                          11214546,80грн.

3) Амбулаторна вторинна (спеціалізована)

допомога дорослим та дітям, включаючи

медичну реабілітацію та стоматологічну

допомогу                                                                     на суму  3313189,60грн.,

в т.ч. у вигляді глобальної ставки                                           3313189,60грн.

4) Діагностика,а лікування та супровід

осіб із ВІЛ                                                                    на суму 79502,65грн.,

в т.ч. у вигляді глобальної ставки                                            79502,65грн.

Договір № 2498-Е520-Р000

5) Стаціонарна допомога пацієнтам з

гострою респіраторною хворобою

COVID-19, спричиненою коронавірусом

SARS CoV-2 на квітень 2020 року                            на суму  326318,98грн.;

Договір № 3374-Е620-Р000/2

з 01 травня по 30 вересня 2020 року                         на суму 13389869,60грн.

Договір № 5230-Е920-Р000

6) Договір про перехідне фінансове

забезпечення з 01 вересня по 31 грудня 2020р.       на суму 2155058,04грн.

 

Кадрове забезпечення закладу

 

Станом на 31.12.2020р. по ЦРЛ зареєстровано 46,5 посад лікарів, зайнято – 35,5 посад. Процент укомплектованості посад лікарів становить – 76,3% (2019р. – 86,2%), фізичними особами штатні посади укомплектовані на 64,5% (2019р. – 67,3%). Штатних посад середніх медичних працівників було зареєстровано  103,5 посад. Процент укомплектованості посад та фізичними особами середнього медперсоналу становить – 97,6% (2019р. – 97,9%).

В 2020р. звільнилось 3 лікарі-спеціалісти (2 – стоматологи, в т.ч. 1 – помер та 1 акушер-гінеколог).

В закладі працює 231 фізична особа, з них лікарів – 30, середнього медичного персоналу – 101, молодшого – 60, інший персонал – 37.

По ЦРЛ вакантні посади отоларинголога, фізіотерапевта.

Із 30 лікарів, що працюють у закладі мають кваліфікаційні категорії: вищу – 6 (20,0%), І – 15 (50,0%), ІІ – 6 (20,0%). Із загальної кількості лікарів, осіб пенсійного віку – 7 (23,3%).

Молодших медичних спеціалістів в закладі – 101, із них мають кваліфікаційні категорії: вищу – 7 (6,9%), І – 40 (39,6%), ІІ – 17 (16,8%).

В 2020 році за рахунок коштів Борзнянської ОТГ забезпечено житлом 2 лікарів закладу  анестезіолог, інфекціоніст.

 

Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ, заходи за рахунок місцевих бюджетів

 

Адміністрацією закладу розроблена районна Програма фінансової підтримки КНП „Борзнянська ЦРЛ“ на 2020 рік та затверджена на ХХІІІ сесії VІІ скликання Борзнянської районної ради від 24.12.2019 року № 477-ХХІІІ/VІІ. Аналогічні програми по фінансовій підтримці закладу надіслані до об’єднаних територіальних громад району (Борзнянська ОТГ, Плисківська ОТГ, Височанська ОТГ, Комарівська ОТГ).  На 2020 рік планувалось залучити за районною програмою фінансової підтримки лікарні, в т.ч. за рахунок бюджетів ОТГ коштів у сумі 7311,9тис.грн., виділено – 1495,0тис.грн. або 20,4% від запланованого.

 

Матеріально-технічна база закладу

 

Матеріально-технічна база відділень ЦРЛ в основному відповідає табелю оснащення, проте наявне обладнання частково застаріле, потребує поновлення, в т.ч. дороговартісного.

В 2020 році в закладі придбано медичного обладнання: 2 апарати ШВЛ,      12 кисневих концентраторів, 8 пульсоксиметрів, 4 монітори пацієнта поліфункціональних, 4 дозатори лікувальних речовин, 1 ларингоскоп з набором клинків, 1 систему радіографічну цифрову мобільну, 1 кардіодефібрилятор, 2 відсмоктувачі, 1 відеокольпоскоп, 1 стоматологічну установку на загальну суму 4724,2тис.гривень.

В 2021 році планується дооснастити відділення апаратурою відповідно до ПМГ: відеофіброгастродуоденоскоп, відеоколоноскоп.

В закладі проведені заходи з енергоефективності – 100% вікон в будівлях терапевтичного та поліклінічного корпусів є металопластикові.

 

Виконання чинного законодавства в частині забезпечення хворих на орфанні захворювання лікарськими засобами та продуктами для спеціального дієтичного споживання, забезпечення осіб з інвалідністю медикаментами, допоміжними пристосуваннями та технічними засобами реабілітації та забезпечення онкохворих пацієнтів наркотичними засобами для знеболення – в 2020 році кошти для даних цілей не передбачалися.

Програми щодо забезпечення лікарськими засобами, допоміжними пристосуваннями та технічними засобами реабілітації певних категорій населення в 2020 році не приймались через відсутність коштів.

 

На 2021 рік закладом планується укладання договорів за наступними пакетами, всього 7, в т.ч.:

- пакет 7 Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

- пакет 8 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

- пакет 9 Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії.

- пакет 10 Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах.

- пакет 11 Стоматологічна допомога дорослим та дітям.

- пакет 12  Ведення вагітності в амбулаторних умовах.

- пакет 24 Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ).

 

В листопаді 2020 року заклад отримав висновок про інклюзивність для маломобільних верств населення.

 

Проблемні питання

 

1. Недостатність фінансування за ПМГ.

2. Зміцнення матеріально-технічної бази закладу за рахунок коштів ОТГ.

3. Кадрове забезпечення – вакантні посади лікаря-отоларинголога та фізіотерапевта.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора