A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Борзнянська міська лікарня" Борзнянської міської ради

Головна

Комунальне некомерційне пiдприємство «Борзнянська міська лікарня» Борзнянської міської ради є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним, неприбутковим підприємством, що надає послуги  вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, в тому числі паліативної допомоги (в умовах стаціонару) та медичної реабілітації будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.   

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я без мети одержання прибутку, а також бере  участь у виконанні державних, регіональних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

Комунальне некомерційне пiдприємство «Борзнянська центральна районна лікарня» створене за рішенням Борзнянської районної ради № 415-ХІХ/VІІ від 06 лютого 2019 року, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  в результаті реорганізації шляхом перетворення  Борзнянської центральної районної лікарні в комунальне некомерційне підприємство «Борзнянська центральна районна лікарня» Борзнянської районної ради Чернігівської області.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Борзнянської центральної районної лікарні.

Засновником Підприємства, Власником та органом управління  є Борзнянська об’єднана територіальна громада в особі Борзнянської міської  ради.

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

Підприємство є самостiйною юридичною особою.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та Статутом.


 


Борзнянська міська лікарня є закладом охорони здоров’я,  що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню.

Основною метою діяльності Підприємства є:

 • здійснення медичної практики з надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я;
 • здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я та медичного контролю за перебігом вагітності й надання медичної допомоги при пологах;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

Предметом діяльності Лікарні є здійснення таких видів медичної практики: (акушерство і гінекологія, анестезіологія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія,  клінічна біохімія, клінічна імунологія, ортопедія і травматологія, хірургія, епідеміологія, педіатрія, неврологія, психіатрія, наркологія, терапія, кардіологія, фтизіатрія, терапевтична стоматологія,  хірургічна стоматологія, дерматовенерологія, ендокринологія, офтальмологія, рентгенологія, ендоскопія, ультразвукова діагностика, організація і управління охороною здоров’я);

 • здійснення медичної практики з надання вторинної, інших видів медичної допомоги населенню на безоплатній та платній основі;
 • - надання пацієнтам безоплатно та за плату послуг вторинної (стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної) медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі екстреної, надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

 • планування, організація, участь та контроль за проведенням диспансеризації населення, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

 • взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) з іншої спеціалізації та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) з іншої спеціалізації та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

 • видача листків непрацездатності;

 • направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

 • участь у визначенні проблемних питань надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню ОТГ та шляхів їх вирішення;

 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні для забезпечення населення доступною, своєчасною (цілодобовою) та якісною медичною допомогою;

 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання;

 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

 • зберігання, перевезення, придбання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

 • залучення медичних працівників для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

 • координація діяльності лікарів із надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної іншої спеціалізації та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами та правоохоронними органами;

 • надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

 • надання послуг медичної реабілітації;

 • надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території  ОТГ;

 • взяття та зберігання донорської крові;

 • робота з джерелами іонізуючого випромінювання;

 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із чинним законодавством України;

 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання  вторинної  медичної допомоги  у визначеному законодавством порядку;

 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

 • надання елементів паліативної допомоги в умовах стаціонару пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; 

 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

     

     Лікарня має всі необхідні ліцензії та сертифікати, які підтверджують наші можливості по належному обслуговуванню населення:

 • Статут
 • ЄДРПОУ
 • Ліцензія на медичну практику
 • Ліцензія на обіг наркотичних лікарських засобів
 • Ліцензія на провадження господарської діяльності з використанням джерел іонізуючого опромінення
 • Свідоцтво про атестацію клініко-діагностичної лабораторії
 • Свідоцтво про атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я
 • Акредитаційний сертифікат на першу категорію
 • Сертифікат МОЗ України "Лікарня, доброзичлива до дитини" (розширена ініціатива ВООЗ та ЮНІСЕФ)

Випадкові фото:

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора