Комунальне некомерційне підприємство "Борзнянська міська лікарня" Борзнянської міської ради

Головна

 

Лікарня є самостійним господарюючим суб’єктом та наділена  усіма правами юридичної особи.

Лікарня діє на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

Лікарня заснована на базі майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та міста Борзнянського району Чернігівської області. Засновником  Борзнянської центральної районної лікарні є Борзнянська районна рада.

Лікарня перебуває в оперативному управлінні Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Лікарня в своїй діяльності підпорядковується управлінню охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.


 


Борзнянська центральна районна лікарня є закладом охорони здоров’я,  що надає медичні послуги населенню Борзнянського району Чернігівської області, а також іншим особам, які потребують медичної допомоги.

Основною метою діяльності Лікарні є:

 • здійснення медичної практики з надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я;
 • здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я та медичного контролю за перебігом вагітності й надання медичної допомоги при пологах;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

Предметом діяльності Лікарні є здійснення таких видів медичної практики: (акушерство і гінекологія, анестезіологія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія,  клінічна біохімія, клінічна імунологія, онкологія, ортопедія і травматологія, хірургія, педіатрія, неврологія, психіатрія, наркологія, терапія, кардіологія, фтизіатрія, трансфузіологія, терапевтична стоматологія,  хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дерматовенерологія, ендокринологія, офтальмологія, неонатологія, рентгенологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,    ендоскопія, ультразвукова діагностика, організація і управління охороною здоров’я);

 • здійснення медичної практики для безпосереднього  забезпечення медичного обслуговування населення Борзнянського району Чернігівської області, а також інших осіб, які звертаються за медичною допомогою, шляхом надання безоплатної кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також невідкладної медичної (лікувально-профілактичної) допомоги  з використанням власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів;
 • організація надання населенню Борзнянського району Чернігівської області, а також іншим особам, які звертаються за медичною допомогою, більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;
 • надання медичних та інших послуг фізичним та іншим юридичним особам на безплатній та платній основі у випадках та на умовах, визначених відповідними законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про добровільне медичне страхування;
 • взяття та зберігання донорської крові;
 • здійснення діяльності, пов’язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, реалізацією (відпуском),  використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг.

     

     Лікарня має всі необхідні ліцензії та сертифікати, які підтверджують наші можливості по належному обслуговуванню населення:

 • Статут
 • ЄДРПОУ
 • Ліцензія на медичну практику
 • Ліцензія на обіг наркотичних лікарських засобів
 • Ліцензія на провадження господарської діяльності з використанням джерел іонізуючого опромінення
 • Свідоцтво про атестацію клініко-діагностичної лабораторії
 • Свідоцтво про атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я
 • Акредитаційний сертифікат на першу категорію
 • Сертифікат МОЗ України "Лікарня, доброзичлива до дитини" (розширена ініціатива ВООЗ та ЮНІСЕФ)