Комунальне некомерційне підприємство "Борзнянська міська лікарня" Борзнянської міської ради

Інформаційно-аналітичний відділ

     Інформаційно-аналітичний відділ  – структурний підрозділ апарату управління  КНП "Борзнянська ЦРЛ".

     Відділ здійснює реалізацію державної політики в службі медичної статистики та інформації галузі охорони здоров’я.

     Очолює відділ лікар-статистик Ярош Наталія Геннадіївна, має І кваліфікаційну категорію зі спеціальністю „Організація та управління охороною здоров’я‟.

     Відділ у  своїй роботі керується конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України з питань медичної статистики, головного лікаря ЦРЛ та іншими нормативно-правовими актами України.


     Функції відділу:

 • Забезпечує впровадження  уніфікованої системи збору, обробки та надання медико-статистичної та адміністративної інформації.
 • Бере участь у розробці районних цільових програм в охороні здоров’я.
 • Здійснює впровадження  сучасних інформаційних технологій (сертифікованих програмних продуктів, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку) для автоматизації системи управління, обліку, збору , обробки та аналізу статистичної інформації.
 • Бере участь у формуванні основних організаційних заходів діяльності центральної районної лікарні.
 • Здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення медичних рад, лікарських нарад, конференцій, семінарів, навчання середнього медичного персоналу.
 • Надає структурним підрозділам центральної районної лікарні статистичну інформацію.
 • Здійснює заходи щодо оптимізації діяльності інформаційно-аналітичної служби, надає методичну допомогу з питань організації статистичного обліку і звітності.
 • Контролює своєчасність підготовки та підвищення кваліфікації працівників служби медичної статистики.
 • Здійснює контроль за впровадженням і використанням у закладах охорони здоров’я форм державної та галузевої статистичної звітності у т.ч. форм суворої статистичної звітності.
 • Проводить прийом медико-статистичної та адміністративної інформації від закладів охорони здоров’я району, формування зведених звітів, надання звітів та адміністративної інформації на вищі рівні (ОЦІАТ, обласна лікарня і т.д.).
 • Проводить у  структурних підрозділах центральної районної лікарні перевірку стану медико-статистичного обліку, достовірності звітних даних.
 • Готує довідники та аналітичні огляди щодо стану здоров’я, обсягів та якості надання медичної допомоги населенню, ресурсів охорони здоров’я та їх використання.
 • Формує банк даних щодо стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я району.
 • Проводить підготовчі заходи щодо акредитації центральної районної лікарні.
 • Приймає участь у виконанні окремих завдань за планом центральної районної лікарні та територіального інформаційно-аналітичного центру медичної статистики.
 • Забезпечує бланками облікової медичної документації відділення лікарні.
 • Несе відповідальність за якість організації статистичного обліку і вчасної звітності в ЦРЛ.

     Штати, приміщення, устаткування.

     Штати інформаційно-аналітичного відділу встановлюються згідно з штатними нормативами в установленому законом порядку.


До штатного складу відділу входять:

Лікар статистик

Ярош Наталія Геннадіївна

Медичний статистик поліклініки

Кощій Наталія Іванівна

Медичний статистик стаціонару

Шумейко Марина Іванівна

Оператори  комп’ютерного набору

Луговець Любов Миколаївна

Сіра Надія Іванівна

Медичний реєстратор архіву

Тесля Антоніна Михайлівна

 

     Розміщується інформаційно-аналітичний відділ на ІІІ поверсі поліклінічного корпусу, адміністративне крило в 5 кабінетах.

     Інформаційно-аналітичний відділ забезпечений телефонним зв’язком № 2-16-83 та № 2-18-86, 4 персональними комп’ютерами, розмножувальними апаратами, мікрокалькуляторами.